Selecţia elevilor participanţi la mobilităţile proiectului

BUILDING A NEW EUROPE AGAINST STEREOTYPES

2014-1-RO01-KA201-002846_1

 

Beneficiar: Colegiul Economic Arad, România

Partenerii implicaţi în proiect:

 1. Turcia, Carsamba 75. Yil Anadolu Saglik Meslek Lisesi
 2. Portugalia, Agrupamento de Escolas À Beira Douro
 3. Lituania, Siauliu Vijoliu vidurine mokykla

 

Obiectivele principale ale proiectului

 • Creşterea gradul de conştientizare  a prejudecăţilor pe care le avem faţă de diferitele culturi şi ţări, a motivelor pentru care aceste  prejudecăţi apar şi a necesităţii de a face schimbări în atitudinea noastră.
 • Cunoaşterea altor culturi
 • Cunoaşterea modul de viaţa al ţărilor din care provin participanţii
 • Dezvoltarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină
 • Dezvoltarea competenţelor ITC
 • Dezvoltarea competenţelor interculturale, sociale şi de comunicare ale profesorilor şi ale elevilor;

 

 1. Selecţia beneficiarilor:

Colegiul Economic Arad selectează elevi în vederea constituirii grupului ţintă pentru proiectul Building A New Europe Against Stereotypes, 2014-1-RO01-KA201-002846_1.

Proiectul este finanţat de UE prin programul Erasmus Plus, Proiect de parteneriat strategic în domeniul şcolar

 

Grup ţintă : elevi înscrişi în clasele a IX-a şi a X-a liceu zi, în anul şcolar 2014-2015;

Perioada mobilitatii: 7 zile x 2 deplasări;

Numarul de locuri disponibile: 16 (8/deplasare) + 2 rezerve/deplasare

 

Perioada mobilităţii: 11-17.10.2015 – Turcia,

8-14.05.2016 – Lituania

 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • Participantul trebuie sa fie elev în clasa a IX-a sau a X-a, liceu zi
 • Candidatul nu a/beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE,
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

CONDIŢII DE SELECŢIE:

 • Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;
 • Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii de formare;
 • Rezultate bune la învăţătura, media generală peste 7,50 în anul şcolar anterior (2013­-2014), respectiv în sem. I, an şcolar 2014-2015, pentru elevii din clasa a IX-a;
 • Media 10 (zece) la purtare în anul şcolar anterior desfăşurării stagiului de practică, respectiv în sem. I, an şcolar 2014-2015, pentru elevii din clasa a IX-a;
 • Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);
 • Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

 • Cerere de înscriere (formular tip: Cerere de inscriere in proiect);
 • Copie xerox dupa cartea de identitate;
 • CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip CVTemplate);
 • Scrisoare de intenţie semnată de candidat în care se prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului (model Model scrisoare de intentie);
 • Adeverinţă ce dovedeşte nivelul de studii (adeverinţă de la secretariatul şcolii)
 • Acordul părinţilor pentru participarea la selecţie (acord parinte 1);
 • Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de limbă engleză (recomandare);
 • Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştintele de TIC (recomandare);
 • Recomandarea de la profesorul diriginte (recomandare);
 • Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (angajament);
 • Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/medicul de familie, semnată si ştampilată de acesta, care să ateste dacă elevul suferă/nu suferă de boli cronice şi dacă este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

 NOTA:

 • Înscrierea se va face în urma completării unei Cereri de înscriere pusă la dispoziţie de Comisia de Selecţie;
 • Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect sau de membrii Comisiei de Selecţie; acestea vor primi un număr de înregistrare de la Secretariatul unităţii şcolare, în ziua depunerii acestuia;

Menţiuni suplimentare:

 • Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul nediscriminării (paritatea de gen, apartenenţa la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.);
 • Vor fi selectaţi suplimentar 4 elevi: 2 elevi pe lista de rezervă, pentru fiecare deplasare în vederea completării grupului ţintă în cazul neparticipării elevilor selectaţi,
 • Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.

IMPORTANT:

Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită prin Decizie Internă de către conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de interese.

ETAPELE DE SELECŢIE:

 1. Depunerea dosarelor: 16-20.02.2015;

NOTA: Dosarele se depun  între orele 8.00-12.00 la doamna profesoară Vădăsan Adriana.

 1. Analiza dosarelor 23-26.02.2015
 2. Interviu: 27.02.2015, ora: 12.00
 3. Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve: 2.03.2015;
 4. Depunerea contestaţiilor: 2.03.2015, ora 10.00-11.00
 5. Publicarea rezultatelor finale: 3.03.2015.

Evaluarea candidatului

Selecţia elevilor se va efectua dupa verificarea întrunirii tuturor criteriilor de eligibilitate a candidaţilor. Candidaţii neeligibili nu vor putea participa la probele de selecţie.

 1. Evaluarea dosarului de candidatură – 50 puncte
 • Relevanţa abilităţilor/calităţilor/experienţei personale înscrise în Curriculum Vitae (format european) pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat de către candidat: (10 puncte);
 • Motivaţia participării la activităţile proiectului (rezultată din scrisoarea de intenţie – originalitate, acurateţea, calitatea argumentării ideilor): (10 puncte);
 • Caracterizarea de către profesorul diriginte – cu menţionarea calităţilor elevului de adaptabilitate, socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranţă, seriozitate, credibilitate, rezistenţă la stres şi situaţia la învăţătură: (10 puncte).
 • Caracterizarea profesorului de limba engleză de la clasa (10 puncte).
 • Caracterizarea profesorului de TIC (10 puncte).

Fiecare document va fi evaluat şi i se va acorda un punctaj de la 1 la 10, reprezentând în total 50 puncte.

 1. Interviul de autoprezentarea a candidatului -50 puncte

Punctaj maxim 100 puncte.

Notă: documentele necesare întocmirii dosarului pot fi descărcate de pe adresa

https://bneas.wordpress.com/

secţiunea Mobilităţi ale elevilor

Reclame

Ziua 2

Am stabilit calendarul întâlnirilor care urmează să aibă loc în cadrul proiectul.

Întâlniri profesori:

22 -28 februarie 2015 – Lituania

19 – 25 aprilie 2015 – Turcia

22 – 28 mai 2016 – Portugalia

Întâlniri elevi și profesori:

11 – 17 octombrie 2015 – Turcia

8 – 14 mai 2016 – Lituania

Apoi am definit stereotipuri (prejudecăți) pentru fiecare națiune și am construit câte un set de zece enunțuri care urmează a fi administrate elevilor și părinților acestora, iar răspunsurile măsurate cu ajutorul scalei Likert. A fost mai dificil decât bănuiam la început, dezbaterile au fost consistente, dar în final am reușit să obținem câte un set de enunțuri pentru fiecare țară.

Ziua 1

Astăzi i-am primit pe colegii noștri la școală. Românește, cu pâine și sare.

10928415_923607437679944_1040765880_n   10487464_923608211013200_8841289571321316450_n   10928415_923607437679944_1040765880_n

Am avut prilejul să aflăm mai multe despre țările implicate în acest proiect, despre școlile partenere în proiect și despre sistemele educaționale din cele patru țări.

10928072_923606801013341_1557922650_n   10430049_923609324346422_3881559490201498069_n    10675712_923608667679821_911534183286873675_n 10858381_923608691013152_2108983055291931055_n 10923583_923608794346475_4164206875677212453_n 10924782_923609297679758_4790233590920708726_n 10928072_923606801013341_1557922650_n   10931413_923608764346478_4894240627893937055_n

10806347_923609634346391_5382038535470785439_n

În partea a doua a zilei, am avut plăcerea să prezentăm oaspeților noștri orașul Arad. Turul de oraș a început cu Primăria Arad și s-a terminat cu Palatul Cultural. O surpriză foarte plăcută ne-a fost oferită de ghidul nostru în acest tur, unul dintre inițiatorii proiectulul Arad Free Tours. Un tânăr de 17 ani, elev la un liceu din Arad, care ne-a arătat principalele obiective din oraș, foarte bun vorbitor de engleză și foarte bun cunoscător al orașului. În plus, un excelent povestitor. Colegii noștri  au fost interesați de tot ceea ce au văzut și au pus multe întrebări la care am încercat (și cred că am reușit) să răspundem.

15924_991155014247215_4873677990599923050_n

Bun venit în România!

Astăzi i-am întâmpinat pe colegii noștri din Lituania, Portugalia și Turcia la Arad.

Am făcut cunoștință și am petrecut o seară plăcută împreună. Echipa reunește profesori de engleză, de geografie, istorie, franceză, informatică, limba română, contabilitate, marketing.

Am făcut un prim schimb de impresii și am răspuns întrebărilor colegilor noștri despre România și despre Arad.

La sfârșitul serii am stabilit programul zilei de mâine. Va fi o zi interesantă, cu siguranță.

REZULTATE

O mai bună înțelegere și reacție a elevilor noştri faţă de diversitatea socială, lingvistică și culturală;

Îmbunătăţirea aptitudinilor de angajare și crearea de noi afaceri;

Dezvoltarea competențelor interculturale, sociale și de comunicare ale profesorilor și ale elevilor;

Crearea oportunităţilor în școlile europene, pentru a lucra pe tema stereotipurilor  și a prejudecăților,  spre a le depăşi.